počítače znojmo

pocitace znojmo

pocitac znojmo

počítač znojmo

pc znojmo

notebooky znojmo

notebook znojmo

tablety znojmo

tablet znojmo

opravy pc znojmo

oprava pc znojmo

servis pc znojmo

opravy počítačů znojmo

oprava počítačů znojmo

servis počítačů znojmo

opravy počítače znojmo

oprava počítače znojmo

servis počítače znojmo

opravy pocitacu znojmo

oprava pocitacu znojmo

servis pocitacu znojmo

opravy pocitace znojmo

oprava pocitace znojmo

servis pocitace znojmo

oprava notebook znojmo

opravy notebook znojmo

servis notebook znojmo

oprava notebooku znojmo

opravy notebooku znojmo

servis notebooku znojmo

oprava notebooků znojmo

opravy notebooků znojmo

servis notebooků znojmo

oprava tabletu znojmo

opravy tabletu znojmo

servis tabletů znojmo

oprava tabletů znojmo

O společnosti Aruba Networks

apk reset

U zrodu společnosti Aruba Networks stála myšlenka tzv. „mobile edge“, tedy koncepce mobilního bezdrátového rozhraní, které se bude pohybovat spolu s uživatelem. Byla to myšlenka naprosto odlišná od tehdejší situace v oblasti síťových technologií, kdy bezdrátová síť byla pevně svázána s podnikem a představovala pouze lokální rozšíření podnikové sítě. Hlavním cílem tedy bylo vytvořit bezpečný, praktický a ekonomicky výhodný způsob připojení mobilních uživatelů k síťovým prostředkům. Tuto myšlenku shledaly v roce 2002 jako velmi zajímavou společnosti Matrix Partners a Sequoia Capital a společně založily společnost Aruba Networks.

Od té doby se společnost Aruba Networks vypracovala mezi světové lídry na trhu bezdrátových technologií. Svým zákazníkům nabízí komplexní řešení sítí WLAN s kompletní centrální správou a s extrémním důrazem na bezpečnost.

Díky velice úspěšné řadě „Instantních“ přístupových bodů se produkty od Aruba Networks již úspěšně nasazují také u středních a malých zákazníků, kteří nyní mohou také ocenit robustní, spolehlivé a automaticky spravované řešení za přijatelnou cenu.

Od konkurenčních řešení se odlišuje zejména svým přístupem k otázce bezpečnosti bezdrátových sítí:

Celá bezdrátová síť je spravována centrálně

Jednotlivé přístupové body jsou ve svém principu velice jednoduché. Zajišťují pouze dvě základní funkce: bezdrátovou komunikaci s koncovými uživateli a vytvoření IPSec tunelu mezi AP a centrál ním kontrolerem. Veškerá uživatelská

Data jsou z jednotlivých AP odesílána v rámci vytvořeného IPSec tunelu na centrální kontroler, který obsahuje veškerou logiku a provádí všechny bezpečnostní funkce.

Tento přístup bývá také označován jako metoda tenkých přístupových bodů (“thin AP”). Centrální správa všech AP efektivně zjednodušuje a automatizuje jinak poměrně problematickou konfiguraci RF parametrů bezdrátové sítě. Jednotlivá AP se “slyší” mezi sebou a kontroler periodicky vyhodnocuje zjištěné parametry, které použije pro automatickou úpravu vysílacího výkonu, nastavení nejvhodnějšího kanálu a dalších parametrů.

Síť je vytvořena jako tzv. “user-centrická”

Všechna data, která přijdou z jednotlivých přístupových bodů, jsou v závislosti na uživateli rozdělena do samostatných kategorií. V celé síti tak může existovat v rámci jediného SSID celá řada různých skupin s různými právy přístupu a omezeními. Přiřazení konkrétní skupiny se neprovádí podle geografické polohy nebo specifického SSID, ale na základě identity uživatele, který k síti přistupuje. Uživatel tak má stejná práva a podléhá stejným omezením, ať už se k síti připojí v kterékoliv pobočce, z domova, nebo z hotelu. Uživateli díky pokročilému L2 i L3 roamingu zůstává dokonce stále stejná IP adresa bez ohledu na změnu geografické polohy.

Otázka bezpečnosti je prioritou již od založení společnosti a je proto řešena komplexně na několika úrovních. První kontrola se provádí již na úrovni bezdrátového přístupu (detekce a eliminace falešných AP, wireless IPS, analýza spektra). Mezi bezpečnostní prvky na linkové a síťové vrstvě patří kromě samotného šifrování také autentizace, přidělování VLAN podle AAA a uživatelská karanténa. Na aplikační úrovni jsou pak bezpečnostní prvky doplněny o možnosti stavového firewallu, IPS, VPN, nebo kontroly anomálií provozu.

Díky kombinaci uvedených vlastností máme k dispozici bezdrátovou síť s unikátními vlastnostmi:

Možnost přesné kontroly identity uživatelů přistupujících k síti

O každém uživateli připojeném do vnitřní sítě jsou k dispozici v každém okamžiku kompletní informace o jeho identitě (kdo přistupuje do sítě, na jakém geografickém místě, jaký k tomu využívá hardware, jaké zdroje má k dispozici). Veškerá uživatelská data jsou navíc zpracována firewallem a systémem IPS.

Bezproblémový a rychlý roaming

Uživatel se může připojit k libovolnému AP, jeho data vždy zpracovává centrální kontroler. Uživateli tak zůstává stále stejná IP adresa, což v kombinaci s plynulým předáváním mezi jednotlivými AP umožňuje např. bezproblémové využití technologie VOIP v rozsáhlých budovách a komplexech.

Jednoduchý vzdálený přístup

Kromě standardních metod vzdáleného přístupu do korporátní sítě nabízí Aruba ještě další zajímavou metodu vzdáleného přístupu. Uživatel má k dispozici malé přenosné AP, které po připojení k Internetu na libovolném místě naváže automaticky IPSec tunel se svým mateřským kontrolerem a uživatel tak získá na libovolném místě přístup přímo do své domovské bezdrátové sítě (stejné SSID, stejná šifrovací metoda, stejná IP adresa přidělovaná stejným DHCP serverem…)

Šifrovaná komunikace

Veškerá komunikace mezi přístupovými body a kontrolerem je chráněna pomocí IPSec nebo GRE tunelu. Případný útočník tak nemá možnost získat přístup k nešifrovaným uživatelským datům.

Možnost zapojení v režimu vysoké dostupnosti

Jak centrální kontrolery, tak jednotlivé přístupové body lze zapojit v režimu vysoké dostupnosti. Síť navíc neustále kontroluje vlastní pokrytí (využívá k tomu jak samotné AP, tak speciální zařízení tzv. air monitory) a stav jednotlivých AP, což v kombinaci s automatickým řízením rádiového spektra umožňuje automaticky nahradit jakýkoli nefunkční prvek sítě. U Instant varianty je každé AP vzájemně redundantním prvkem.